Nystiftet klub i Greve

Klubben arbejder i højt gear for at blive klar til Charterfesten den 1. april. Vi håber at møde rigtig mange af jer fra andre klubber rundt om i landet.

______________________________________________________________________________________________________

Den 25. maj 2016 afholdt Zonta Greve stiftende generalforsamling med fuld opbakning fra klubbens 18 medlemmer. På under et halvt år er det lykkes Dorte Thorsen fra klub Roskilde at finde medlemmer nok til at starte klubben i Greve.

Der er et kæmpe engagement hos de 17 kvinder, som næsten ikke kan vente med at komme i gang med aktiviteterne. Derfor aftaltes et bestyrelsesmøde, samt ekstraordinært medlemsmøde i juni, for at få sat gang i de forskellige udvalg.

Der er nedsat 4 udvalg:

  • Aktivitetsudvalg
  • Medlemsudvalg
  • Charter og Projektudvalg
  • PR/marketing/web udvalg