Marts-mødet  blev igen afholdt i Aktivhuset. Vi havde besøg af vores borgmester, der levende fortalte om en borgmesters mange opgaver og om, hvordan det er at være kvinde i dansk politik, demokratiets vilkår i kommunalpolitik og om at kunne samarbejde på tværs af partier og kommunegrænser. En helt igennem meget spændende aften. Stor tak til Pernille for et meget interessant og informativt indlæg.

 

Februar-mødet  blev vanen tro afholdt i Aktivhuset. Her havde vi besøg af to repræsentanter for Greve Nord projektets ny netværkscafé, der fortalte nogle gribende, tankevækkende og opmuntrende historier om hverdagen for sårbare mødre i Greve kommune. Det var derfor med meget stor glæde, at vi kunne overrække en lille donation på 3000,- kr. til hjælp til udflugter, biograftur eller bare en ispind!

Dorte Korshøj (Greve Nord Projekt) tv, Rikke Bagger, formand for Zonta Greve, Gitte Henningesen, familievejleder, tv

 

Januar-mødet  blev afholdt i FN-byen, hvor Pernille Fenger viste os rundt i en arkitektonisk meget spændende stjerneformet bygning. Rundvisningen blev fulgt op af et meget interessant indlæg af Pernille, der fortalte om UNFPAs (FNs Befolkningsfond) arbejde med at fremme og styrke kvinders muligheder. Et arbejde der stemmer fint overens med Zontas formål. En spændende og inspirerende aften, der bekræftede os i, at vi med vores støtte faktisk kan gøre en forskel.